รายชื่อลูกค้า

 

Reference List

 

Customer Location Type of Poles

เทศบาลตำบลพลับพลารารายณ์

เทศบาลตำบลพลับพลารารายณ์
จันทบุรี

เสาธงเหล็กเรียว สูง 25m ใช้มอเตอร์ 1 ต้น

Shangri-La Hotel Bangkok

Shangri-La Hotel Bangkok
กรุงเทพฯ

เสาธงพับได้ สูง 5m 21 ต้น

อาคาร 33

สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กเรียวใช้มอเตอร์สูง 16m 1 ต้น,
เสาอลูมิเนียมสูง 10m 12 ต้น

ร.ร. วัดสุวรรณ

ร.ร. วัดสุวรรณ
กรุงเทพ

เสาธงสเตนเลสสูง 15 m

สนง.พัฒนาบุคลากรองค์การ
บริการส่วนท้องถิ่นกรุงเทพฯ

สนง.พัฒนาบุคลากรองค์การ
บริการส่วนท้องถิ่นกรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กเรียวสูง 15m 1ต้น

สำนักงานอัยการ ภาค 2

เทศบาลตำบลไทรแก้วลำลูกกา

เสาธงเหล็กท่อลดสูง 18m 1 ต้น

ที่ว่าการอำเภอสีชล

ที่ว่าการอำเภอสีชล
จ.นครศรีธรรมราช

เสาธงเหล็กเรียวใช้มือหมุนสูง 25m 1 ต้น

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

เสาธงเหล็กเรียวใช้มอเตอร์สูง 39m 1 ต้น

อนุบาลนครสวรรค์

อนุบาลนครสวรรค์

เสาธงเหล็กเรียวสูง 18m 1 ต้น, 9m 10 ต้น

สรรพากร จ.ราชบุรี

สรรพากร จ.ราชบุรี

เสาธงเหล็กเรียวสูง 18m 1 ต้น

เทศบาลตำบลหนองงู

เทศบาลตำบลหนองงู จ.ราชบุรี

เสาธงเหล็กเรียว สูง 12m 1 ต้น

ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี

พิษณุโลก

เสาธงเหล็กเรียว สูง 20m 1 ต้น, 15m 1 ต้น

สำนักงานอัยการ ภาค 2

สำนักงานอัยการ ภาค 2 พัทยา

เสาธงเหล็กเรียวใช้มอเตอร์ สูง 30m 1 ต้น

ร.ร.สามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

เสาธงเหล็กเรียวสูง 18m 1 ต้น, 9m 10 ต้น

หจก. กำจรกิจก่อสร้าง

สงขลา

เสาธงท่อเหล็ก สูง 4.5m 14 ต้น, 5m 2 ต้น, 5.5m 1 ต้น

บจก. วัน ทู โก แอร์ไลน์

กรุงเทพฯ

เสาธงไฟเบอร์กล๊าสสูง 10m 1 ต้น

กิจการร่วมค้า สหบุญวิศวกรรม

ขอนแก่น

เสาธงเหล็กเรียว สูง 12m 1 ต้น

บจก.เกษมอินเตอร์คอน

กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กเรียว สูง 16m 1 ต้น

หจก.จักรราช คอนสตรัคชั่น

อบจ.ลพบุรี

เสาธงท่อสเตนเลส สูง 12m พร้อมท่อขนาบ 1 ต้น

หจก.ป.พิพัฒน์การโยธา

ชลบุรี

เสาธงเหล็กท่อลด สูง 6m 9 ต้น

บจก. โรยัลการ์เด้นเดเวลอปเม้นท์

JW Marriott ภูเก็ต

เสาธงท่อสเตนเลส สูง 5m พร้อมท่อขนาบ 2 ต้น

คุณ วัชริน

ชลบุรี

เสาธงท่อสเตนเลส สูง 15m พร้อมท่อขนาบ 1 ต้น

หจก. เซโก้ วิศวกรรม

ชัยภูมิ

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส สูง 15m 1 ต้น

คริสเตียน แอนด์ เนลสัน มหาชน

ม.มกุฎ (ศาลายา)

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส สูง 16m 1 ต้น, 13.5m 2 ต้น

บจก.กาจพล

สนามบินสุวรรณภูมิ

เสาพับได้ สูง 3m 5 ต้น, เสาพับได้สูง 6m 14 ต้น

PTT.Asahikasei

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จ.ระยอง

เสาธงสเตนเลสเรียวสูง 20m 1 ต้น, 19m 2 ต้น.

บจก.เกียรติเจริญ ซิตี้พาร์ท

ฉะเชิงเทรา

เสาธงเหล็กท่อลดสูง 10m 2 ต้น, 12m 1 ต้น

บจก.เอวิท คอมมูนิเคชั่น

สัตหีบ

เสาวงจรปิดเหล็กเรียว สูง 3m, 11 ต้น

อบต.ท่าแค

ลพบุรี

เสาธงเหล็กเรียว สูง 12m 1 ต้น

บจก.ดีมาร่า (ไทยแลนด์)

กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กท่อลดสูง 10m 2 ต้น, 12m 1 ต้น

ร.ร.เต็มรัก

กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กเรียว สูง 23 m 1 ต้น

บจก.ไพศาลกิจซิสเต็ม

กรุงเทพฯ

เสาธงไฟเบอร์กล๊าส (ท่อเหล็กขนาบ) สูง 18m 1 ต้น

กองร้อยบังคับการและบริการ
ส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

สงขลา

เสาธงเหล็กเรียวสูง 16m 1 ต้น

บจก.พรีซิคอน ออโตเมชั่น

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ซ่อมบำรุงเสา High Mast 7 ต้น

ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

เลย

เสาธงเหล็กเรียว สูง 20m ใช้มอเตอร์ 1 ต้น

บจก.บาเซโลน่า มอเตอร์

กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กท่อลดสูง 10m 4 ต้น

สำนักงานอัยการ ภาค 4

สุราษฎร์ธานี

เสาธงเหล็กเรียว สูง 15m 1 ต้น

หจก.โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้

กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กเรียว สูง 8m 2 ต้น, 9m 1 ต้น

บจก.สำรวจวิศว อินเตอร์เทค

กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กท่อลดขาปรับความสูงได้ สูง 6m 2 ต้น

ร.ร.อนุบาลพร้อม

กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กท่อขนาบสูง 15m 1 ต้น, เสาธงเหล็กท่อลดสูง 7m 4 ต้น

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช

เสาธงเหล็กเรียวสูง 25m 1 ต้น

ร.พ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

เสาธงเหล็กเรียวสูง 20m 1 ต้น

หจก.พูลชัยการช่าง

สระบุรี

เสาธงท่อเหล็กสูง 12m 6 ต้น, 13m 1 ต้น

สน.พระราชวัง

กรุงเทพฯ

เสาธงเหล็กสูง 7 m ติดตั้งระเบียงทางเข้า