ระบบเชือกและสลิง

 

ระบบเชือกและสลิง วัสดุที่ขับเคลื่อนผืนธงขึ้น-ลงซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบดังนี้

 

         1. การใช้เชือกชัก ( Rope)

 

         2. การใช้ลวดสลิง (Sling Wire)