ผืนธงผ้าโพลีเอสเตอร์

 

Supralon - Polyester ข้อมูลลักษณะจำเพาะ

   จุดเด่น

 • ธงผลิตด้วยผ้าถักแบบวาร์ปนิต 3 โคน ที่มีเนื้อละเอียด ด้วยเส้นด้าย 100% พอลีเอสเทอร์
 • เนื้อผ้าทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด แต่มีความยืดหยุ่น
 • สีที่ใช้เป็นสีคุณภาพสูง ทนต่อแดดและสภาวะแวดล้อม
 • สามารถพิมพ์ได้ลายภาพเหมือนจริง
 • ธงสามารถซักได้และแห้งเร็ว
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติหน่วงไฟเป็นทางเลือกเพิ่ม สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ


   ข้อมูลด้านเทคนิก


 • น้ำหนักผ้า                    110 กรัม/ต.ร.ม.
 • ขนาดเส้นด้าย                เส้นใยยาวพอลีเอสเทอร์ 50dTex
 • ความทนต่อแรงดึง           58 กิโลกรัม
 • ความทนต่อแรงฉีกขาด      2 กิโลกรัม


    ความคงทนต่อสี

 • ความคงทนของสีต่อแสงแสดงเป็นค่าระหว่าง 1 ถึง 8 เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าวูลสีน้ำเงิน (Blue Wool scale)
 • โดยปกติสีจะซีดจางด้วยรังสีเหนือม่วง (Ultra Violet radiation, UV) และน้ำ ซึ่งหยดน้ำจะมีผลคล้าย

  กับกระจกขยายทำให้แสงทำให้ปฎิกิริยากับสีมากขึ้น
 • ระดับความคงทน 1 หน่วย แสดงถึงความคงทนของสีได้ระยะเวลานานขึ้นเท่าตัว ก่อนจะซีดจางเมื่อเทียบกับ

  ระดับก่อนหน้าโดยค่าที่สูงแสดงถึงความคงทนที่มาก


    ระดับความคงทนของสีของธงที่บริษัทผลิต ผ่านการทดสอบดังนี้

 • ความคงทนของสีต่อแสง :                  6-7 จาก 8 ระดับของมาตราฐาน ISO 105-B02
 • ความคงทนของสีดต่อสภาวะอากาศ:     6-7 จาก 8 ระดับของมาตราฐาน ISO 105-B04 ที่ 600 ชั่วโมง
 • ความคงทนของสีต่อการซัก :               5 จาก 5 ระดับ ของมาตรฐาน ISO 105-C06/A2S ที่ 40°C


     การต้านเชื้อรา

     เนื่องจากพอลีเอสเทอร์ไม่ซับน้ำ ซึ่งทำให้ธงที่ผลิตจากผ้าพอลีเอสเทอร์แห้งเร็ว และการที่พอลีเอสเทอร์เป็น

     พลาสติกไม่มีส่วนผสมจากสารธรรมชาติที่จะสามารถเป็นอาหารของเชื้อราได้ ดังนั้นธงนี้จึงยากที่จะขึ้นรา

 

ธงชาติไทยขนาดใหญ่ เราสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ดังนี้

1. บริเวณมุมของเสาธงมีการเสริมผ้าเป็น 2 ชั้น เพื้อป้องกันการฉีกขาด 2. บริเวณขอบด้านรอบเสาธง เสริมความแข็งแรงด้วยการเย็บด้ายคู่ถึง 2 ครั้ง

ผืนธงผ้าโพลีเอสเตอร์-1.jpg

ผืนธงผ้าโพลีเอสเตอร์-2.jpg

3. เสริมสร้างความแข็งแรงด้วยการเพิ่ม cliphook บริเวณด้านเสาธงทุก ๆ 1 เมตร เพื่อเวลาที่ธงสะบัด บริเวณ
  ด้านเสาธงจะแนบติดกับเสาธงและสามารถรองรับน้ำหนักของธงเพื่อไม่ให้ธงขาดง่าย


4. บริเวณด้านเสาธงได้เพิ่มความแข็งแรงด้วยเทปขาว 150 mm.,เทปขาว 70 mm. และเสริมด้วยการเย็บ
  ด้ายคู่เพิ่มขึ้นอีก 2 ครั้ง

ผืนธงผ้าโพลีเอสเตอร์-3.jpg

 
ขั้นตอนสุดท้ายเรามีรูปแบบในการติดตั้งธงชาติหลากหลายให้ท่านเลือก เช่น เชือก , ตะขอ หรือ ห่วง