การใช้เชือกชัก

การใช้เชือกชัก ( Rope)

วิธี นี้เราจะเห็นกันทั่วไปและนิยมใช้กันมากตามสถานที่ต่างๆ เพราะเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งจะติดที่พันเชือกหรือที่เก็บเชือกในบริเวณที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย ต่อการเชิญธงและใช้แรงมือสาวขึ้น-ลงอย่างที่เราได้เคยเชิญกันมาบ้าง ส่วนการเลือกชนิดเชือกนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้งานระยะยาว ดังนั้นเราควรเลือกใช้เชือกที่มีความคงทนและมีมาตรฐานที่สูงกว่าเชือกทั่วไป เพื่อป้องกันการติดขัดเวลาเชิญธงหรือหลุดขาดในภายหลังได้ อาทิเช่น Constructed of 100% High Tenacity Polyester Sheath and Core ซึ่งสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีและเหมาะสาหรับนามาใช้กับเสาธง โดยการใช้เชือกชักนั้นยังแบ่งได้ออกเป็น 2 ระบบด้วยกัน

 

1.1 ระบบเชือกภายนอกเสา (External Rope) ระบบเชือกภายนอกนี้จะเหมาะมากกับการเชิญธงขึ้น-ลงประจาทุกวัน ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากกับเสาธงที่มีความสูง 3-20 เมตร โดยที่ส่วนปลายเสานั้นจะมีรอกและบริเวณส่วนโคนก็จะติดที่พันเชือกไว้ในรูป แบบต่างๆ ตามความสวยงาม ดังนั้นส่วนของเชือกจะอยู่ภายนอกเสาทั้งหมด

 

ระบบเชือกและสลิง1.jpgระบบเชือกและสลิง2.jpgระบบเชือกและสลิง3.jpg

 

1.2 ระบบเชือกภายในเสา (Internal Rope) ระบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับหัวเสาที่หมุนได้ตามแรงลมซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก ในปัจุบัน เนื่องจากจะทาให้ปัญหาผืนธงพันกับตัวเสาไม่เกิดขึ้นโดยเชือกจะอยู่ภายนอกเสา 1 เส้น เพื่อผูกติดกับผืนธงและถ่วงโซ่ไว้จึงทาให้ผืนธงมีน้าหนักเลื่อนลงได้อย่าง สะดวก ส่วนเชือกอีกข้างหนึ่งก็จะถูกซ่อนอยู่ภายในเสาแต่จะโผล่ออกมาเฉพาะแค่ที่โคน เสาแล้วจะผ่านกุญแจเปิด-ปิดที่มีตัวล็อคสายเชือกไว้เพื่อดึงขึ้น-ลง

 

ระบบเชือกและสลิง4.jpg

1.2 ระบบมือหมุน (Winch Rope) ลักษณะการเก็บซ่อนเชือกจะเหมือนกับเชือกภายใน เพียงแต่จะใช้ชุด winch แล้วเสียบด้ามมือหมุนเข้าไปเพื่อทุ่นแรงและสะดวกในการเชิญธง เมื่อไม่ใช่งานเราก็สามารถถอดเก็บด้ามหมุนได้

Winch2..jpg