การใช้ลวดสลิง

การใช้ลวดสลิง (Sling Wire)

ลวด สลิง SUS 304 ขนาด 4-5 มม. ซึ่งมีมาตรฐานที่คงทนแข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มือหมุน หรือมอเตอร์ในการควบคุมการขึ้น-ลงของผืนธงในกรณีที่เสาธงมีขนาดที่ค่อนข้าง สูง ในปัจจุบันนี้เสาธงที่ใช้ลวดสลิงนั้นจะมีอยู่ 3 ระบบดังนี้

ระบบเชือกและสลิง5.jpg

2.1 ระบบสลิงภายนอกเสา (External Sling Wire) สลิงที่อยู่ภายนอก

เสานั้นส่วนใหญ่จะต้องมีรอกอยู่ที่บริเวณปลายเสาและโคนเสา ซึ่งตัวล้อต้องมี

ผิวที่หล่อลื่นในตัว เช่น ทองเหลือง หรือ ไนลอน การปรับระดับความตึงของ

ลวดสลิงนั้นต้องใช้เกลียวเร่งในการปรับเพื่อไม่ให้ ลวดสลิงแกว่งไปมาตามแรงลม

 

                          

ระบบเชือกและสลิง6.jpg

2.2 ระบบการใช้มือหมุน (Handle Control) ระบบมือหมุนส่วนใหญ่แล้ว

จะใช้กับหัวเสาที่หมุนได้ตามแรงลมเพื่อไม่ให้ผืนธง พันกับตัวเสา ส่วนสายลวดสลิง

บนปลายเสานั้นจะถ่วงด้วยโซ่สเตนเลสเพื่อเพิ่มน้าหนักขณะเชิญ ธงลง

ส่วนปลายลลวดสลิงอีกด้านหนึ่งจะอยู่ภายในเสาเพื่อม้วนเก็บไว้กับชุด Winch Drum

ที่ติดกับอุปกรณ์มือหมุน โดยที่ด้ามของมือหมุนนั้นสามารถถอดเก็บได้ในกรณีที่ไม่ใช้งาน

ระบบนี้จะเหมาะกับเสาธงที่มีความสูง 12 – 60 เมตร

 

ระบบเชือกและสลิง7.jpg

2.3 ระบบการใช้มอเตอร์ (Motor Control)
ระบบ การใช้มอเตอร์ในการเชิญธง นั้นจะเหมือนกับระบบการใช้มือหมุนแตกต่างกันตรงที่

ชุด Winch Drum จะถูกต่อเข้ากับ ชุด Worm Gear และใช้ Motor เป็นตัวขับเคลื่อน

ส่วนชุดแผงควบคุมจะถูกเก็บไว้ภายในเสาหรือตู้ภายนอกเสา มากไปกว่านั้นการใช้รีโมท

เพื่อง่ายต่อการควบคุมนั้นจะต้องต่อสายยาวประมาณ 5 เมตร โดยผู้ควบคุมจะกด ขึ้น-ลง

ทั้งนี้บริเวณปลายเสาจะมีตัว Limit SW. ติดอยู่เพื่อตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

นอกเหนือจากนี้เรายังสามารถใช้ตัว Timer เป็นตัวควบคุมการหยุดของผืนธงในเวลา ขึ้น-ลง ได้

ซึ่งระบบการใช้มอเตอร์จะเหมาะกับเสาที่มีขนาดความสูง 18-65 เมตร